Author Archives: Nikolina Boc

natječaj

Testiranje za učitelja/icu povijesti i klavira

Nikolina Boc   4 November, 2019  

Pozivaju se osobe koje su se prijavile na natječaj za radno mjesto učitelj/ica povijesti i klavira te ispunjavaju uvjete iz natječaja sukladno članku 105. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne Novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) na pismeno testiranje koje će se održati 11.11.2019. u 11:30 sati u Osnovnoj školi Marija Bistrica, Zagrebačka 15, Marija Bistrica.

skola1

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – učitelj/ica povijesti – PROVEDBA TESTIRANJA

Nikolina Boc   22 October, 2019  

Literatura za pripremanje za pisano testiranje:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18).

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/2010)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju.

natječaj

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – spremač/ica – PROVEDBA TESTIRANJA

Nikolina Boc   4 October, 2019  

Literatura za pripremanje kandidata za pisano testiranje:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18).

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije održavanja testiranja na mrežnoj stranici škole.

natječaj

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa spremač/ica

Nikolina Boc   4 October, 2019  

OŠ Marija Bistrica raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa spremač/ica na određeno nepuno radno vrijeme.

(20 sati tjednog radnog vremena) 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).

natječaj

Obavijest o rezultatu natječaja učitelj/ica povijesti, učitelj/ica fizika, učitelj/ica prirode i biologije

Nikolina Boc   13 September, 2019  

Odluke o rezultatu natječaja:

– učitelj/ica povijesti KLASA: 112-02/19-01/3, URBROJ: 2113/02-380-20-01-19-1 od 13. kolovoza 2019.-
– učitelj/ica fizike, KLASA: 112-02/19-01/2, URBROJ: 2113/02-380-20-01-19-1 od 13. kolovoza 2019.
– učitelj/ica prirode i biologije, KLASA: 112-03/19-01/5, URBROJ: 2113/02-380-20-01-19-1 od 27. kolovoza 2019.