Category Archives: Natječaji

information-1015297_640

Natječaji za radna mjesta

admin   3 October, 2017  

Oš Marija Bistrica raspisuje natječaje za sljedeća radna mjesta:

– NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA učitelji/ica flaute na neodređeno nepuno radno vrijeme (32 sati tjedno) 1 izvršitelj/ica

– NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA učitelji/ica klavira na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) 2 izvršitelja/ice

skola1

Natječaji za radna mjesta

admin   25 August, 2017  

Osnovna Škola Marija Bistrica objavljuje natječaje za sljedeća radna mjesta:

– NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA Učitelji/ica flaute na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) 1 izvršitelj/ica

– NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA Učitelji/ica gitare na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) 1 izvršitelj/ica

– NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA Učitelji/ica klavira na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) 1 izvršitelj/ica

skola1

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA UČITELJ/ICA GITARE

admin   27 February, 2017  

Po natječaju objavljenom 31. siječnja 2017. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Marija Bistrica i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izabrana je Sabina Mikša za radno mjesto učitelj/ica gitare.
Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti u tajništvu škole.
Ravnateljica: Vesna Brlek, prof.

skola1

Natječaji za radna mjesta

admin   31 January, 2017  

OŠ Marija Bistrica objavljuje natječaje za radna mjesta:

– učitelj/ica gitare na neodređeno, nepuno radno vrijeme
– učitelj/ica klavira na neodređeno, puno radno vrijeme
Pismene prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu Osnovna škola Marija Bistrica, Zagrebačka 15, 49 246 Marija Bistrica s naznakom „Za natječaj“.

skola

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

admin   1 December, 2016  

UVJETI:
1) Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti :
sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ;
2) Uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
3) Najmanje 8 godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

skola1

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

admin   29 September, 2016  

1.Učitelj/ica razredne nastave, određeno, puno radno vrijeme u Područnoj školi Selnica
Uvjeti: u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( N.N. broj 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13 i 152/149 )
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti : životopis, neovjerene preslike dokaza o stručnoj spremi, domovnice i rodnog lista.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave.
Prijave dostaviti na adresu škole:

Upisi u više razrede glazbene škole

NATJEČAJ za radno mjesto učitelj/ica gitare

admin   31 August, 2016  

( nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, neodređeno)
Uvjeti : prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članku 7. Zakona o umjetničkom obrazovanju
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti : životopis, diplomu, domovnicu ( preslike ).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj za radno mjesto učitelj/ica gitare

admin   14 March, 2016  

( nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, neodređeno)

Uvjeti : prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Školi i članku 7. Zakona o umjetničkom obrazovanju.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti : Životopis, diplomu, domovnicu ( preslike ).

Natječaj za stručno osposobljavanje

admin   13 January, 2016  

– za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu učitelj/ica hrvatskog jezika

l. Učitelj/ica hrvatskog jezika, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa, 1 izvr5itelj/ica (m/ž)

Preuzmite natječaj…

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad

admin   10 November, 2015  

1.Učitelj/ica razredne nastave, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 1 izvršitelj/ica (m/ž)

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” RH 87/08, 86/09, 92/10,105/10 isp., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst , 94/13 i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika