Category Archives: Natječaji

skola1

Natječaj za radno mjesto

admin   21 December, 2018  

OŠ Marija Bistrica objavljuje natječaje za radna mjesta:

– Domar – ložač/domarka – ložačica na određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje (40 sati tjednog radnog vremena) 1 izvršitelj/ica

– Učitelj/ica klavira na određeno nepuno radno vrijeme (11 sati tjednog radnog vremena, odnosno 6 sati u nastavi) 1 izvršitelj/ica

skola1

Odluka o poništenju natječaja

admin   16 October, 2018  

Osnovna škola Marija Bistrica, Zagrebačka 15, Marija Bistrica, poništava postupak jednostavne nabave za predmet nabave: nabava stolnih računala.

Razlog poništenja postupka jednostavne nabave temelji se na članku 298. Zakona o javnoj nabavi (NN RH br. 120/16) jer nakon pregleda ponuda utvrđeno je da nijedna ponuda ne zadovoljava uvjete natječaja.

skola1

Natječaj za radno mjesto

admin   11 September, 2018  

OŠ Marija Bistrica objavljuje: Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Učitelj/ica klavira na određeno nepuno radno vrijeme (13 sati tjednog radnog vremena, odnosno 7 sati u nastavi) 1 izvršitelj/ica

Kandidat/kinja dužan/na je uz pisanu prijavu priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi
– domovnicu
– uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

skola1

Natječaji za radna mjesta

admin   24 August, 2018  

Oš Marija Bistrica objavljuje natječaje za radna mjesta:

– Učitelj/ica klavira na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) 1 izvršitelj/ica

– Učitelj/ica gitare na neodređeno nepuno radno vrijeme (11 sati tjedno) 1 izvršitelj/ica

– Učitelj/ica solfeggia na neodređeno nepuno radno vrijeme (7 sati tjedno) 1 izvršitelj/ica

– Učitelj/ica zbora i teorije glazbe na neodređeno nepuno radno vrijeme (9 sati tjedno) 1 izvršitelj/ica

skola1

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa učitelji/ica povijesti

admin   21 August, 2018  

Oš marija Bistrica objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa:

Učitelji/ica povijesti na određeno nepuno radno vrijeme (4 sati tjedno) 1 izvršitelj/ica

Kandidati/tkinje dužni su uz pisanu prijavu priložiti:
– životopis
– diplomu o stečenoj stručnoj spremi
– domovnicu
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

skola1

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa učitelji/ica klavira

admin   12 July, 2018  

Oš Marija Bistrica objavljuje Natječaj za zasnivanje radnog odnosa učitelji/ica klavira.

Kandidati su dužni uz pisanu prijavu priložiti:
– životopis
– diplomu o stečenoj stručnoj spremi
– domovnicu
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju.

skola1

Natječaj za radno mjesto

admin   18 April, 2018  

Oš Marija Bistrica raspisuje natječaj za radno mjesto:

Spremač/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica

Kandidati su dužni uz pisanu prijavu priložiti:

– životopis
– diplomu o stečenoj stručnoj spremi
– domovnicu
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

skola1

Natječaj za radno mjesto

admin   5 March, 2018  

OŠ Marija Bistrica raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa:
Učitelj/ica engleskog jezika na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)
(40 sati tjedno) 1 izvršitelj/ica

Kandidati su dužni uz pisanu prijavu priložiti:
– životopis
– diploma o stečenoj stručnoj spremi
– domovnicu
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)