Category Archives: Natječaji

skola1

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa učitelji/ica klavira

admin   12 July, 2018  

Oš Marija Bistrica objavljuje Natječaj za zasnivanje radnog odnosa učitelji/ica klavira.

Kandidati su dužni uz pisanu prijavu priložiti:
– životopis
– diplomu o stečenoj stručnoj spremi
– domovnicu
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju.

skola1

Natječaj za radno mjesto

admin   18 April, 2018  

Oš Marija Bistrica raspisuje natječaj za radno mjesto:

Spremač/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica

Kandidati su dužni uz pisanu prijavu priložiti:

– životopis
– diplomu o stečenoj stručnoj spremi
– domovnicu
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

skola1

Natječaj za radno mjesto

admin   5 March, 2018  

OŠ Marija Bistrica raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa:
Učitelj/ica engleskog jezika na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)
(40 sati tjedno) 1 izvršitelj/ica

Kandidati su dužni uz pisanu prijavu priložiti:
– životopis
– diploma o stečenoj stručnoj spremi
– domovnicu
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)