Author Archives: Nikolina Boc

1223589_notebook_wih_spiral_and_red_cover

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa učitelj/ica klavira i saksofona – PROVEDBA TESTIRANJA

Nikolina Boc   16 December, 2019  

Literatura za pripremanje za pisano testiranje:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19).

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/2010, 82/2019)