Učenici/roditelji/nastavnici

RASPOREDI – 5. – 8. razred
Raspored sati – razredi (pojedinačno)
Raspored sati – razredi (skupno)
Raspored dežurstva učitelja

Raspored sati – niži razredi (pojedinačno)
Raspored sati – niži razredi (skupno – 1.tjedan)
Raspored sati – niži razredi (skupno – 2.tjedan)

boy-g9a4be7913_640

PRAVILNICI  I PROTOKOLI
Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Odluka o korištenju mobitela u školi
Statut OŠ Marija Bistrica

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi: Narodne novine br.:112/2010 i 82/2019
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima: Narodne novine br.:132/2013

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja: Narodne novine br.:70/2018