Nastava

POPIS ZADUŽENJA UČITELJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./21.

Kalendar rada za šk. god. 2020./21.

RAZREDNA NASTAVA:

MATIČNA ŠKOLA:
Anica Gregurić – 1.a
Mira Pehar – 1.b
Sanja Maršić – 2.a
Biserka Ciglenečki – 2.b
Barica Topčić – 3.a
Sanja Novak – 3.b
Štefica Horvat – 4.a
Irena Kukolja – 4.b

Ana Miletić –  vjeronauk
Ivana Škrlec – engleski jezik
Tamara Januš – informatika

PŠ Selnica

Marina Ozimec  3. i 4. razred
Agneza Grgić 2. razred
Anita Car 1. razred

PŠ Globočec

Ljiljana Kranjec 1. i 2./4. razred

PŠ Laz

Sandra Tomorad 3. i 4.  razred
Tatjana Flegar Galoić 1. i 2. razred

Tea Car – engleski jezik u područnim školama Selnica i Laz
Katarina Bašić – glazbena kultura u područnim školama Selnica, Laz, Globočec, 4a, 4b
Miodrag Vojvodić – vjeronauk 8.c i 8.a, te PŠ Globočec
Božena Žugec – njemački jezik u područnim školama Selnica, Laz, Globočec
Ana Miletić – vjeronauk u PŠ Laz i PŠ Selnica

PREDMETNA NASTAVA:

Melita Petriš Banovec – hrvatski jezik – razrednica 8.a
Marinko Micak – hrvatski jezik
Anita Klemar– hrvatski jezik- razrednica 5.c

Ana Kaić Lacković – likovna kultura – razrednica 5.b
Katarina Bašić – glazbena kultura – razrednica 6.b

Jelena Januš Grbić– engleski jezik – razrednica 5.a
Alemka Mihalić-Hubak – engleski jezik – razrednica 6.a
Martina Borović – engleski jezik – razrednica 7.b

Maja Celenko – matematika – razrednica 8.b
Ivančica Hopek Kramar – matematika/fizika

Karmen Prugovečki –  fizika
Vesna Brlek – matematika
Maja Koprivnjak – tehnička kultura – razrednca 7.a

Inja Kajgana – priroda/biologija – razrednica 6.c
Brankica Zbanatski – biologija/kemija

Vesna Jutriša Petrinec – povijest – razrednik 7.c
Stjepan Čebrajec – geografija
Josip Vdović – povijest

Lela Babić – tjelesna i zdravstvena kultura – razrednica 8.c
Sandra Belinić – tjelesna i zdravstvena kultura

Barbara Sipina – vjeronauk

Božena Žugec – njemački jezik
Danijela Kreber – posebna grupa
Andreja Borović – informatika

Razredni odjeli:

5.a – razrednica: Jelena Januš Grbić

5.b – razrednica: Ana Kaić Lacković

5.c – razrednica: Anita Klemar

6.a – razrednica: Alemka Mihalić Hubak

6.b – razrednica: Katarina Bašić

6.c – razrednica: Inja Kajgana

7.a – razrednica: Maja Koprivnjak

7.b – razrednica: Martina Borović

7.c – razrednica: Vesna Jutriša Petrinec

8.a – razrednica: Melita Petriš Banovec

8.b – razrednica: Maja Celenko

8.c – razrednica: Lela Babić