Nastava

POPIS ZADUŽENJA UČITELJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./18.

Kalendar rada za šk. god. 2017./18.

RAZREDNA NASTAVA:

MATIČNA ŠKOLA:

Štefica Horvat -1.a
Irena Kukolja -1.b
Anica Gregurić -2.a
Mira Pehar – 2.b
Sanja Maršić – 3.a
Biserka Ciglenečki – 3.b
Barica Topčić – 4.a
Sanja Novak – 4.b
Ana Tomašević –  vjeronauk

PŠ Selnica

Petra Friščić 3. i 4. razred
Anita Hudek 1. i 2. razred

PŠ Globočec

Anita Bodalec  4. razred
Ljiljana Kranjec 2./3. razred

PŠ Laz

Marina Ozimec  1. razred
Sandra Tomorad 4.  razred
Tatjana Flegar Galoić 2. i 3. razred

Jelena Januš Grbić – engleski jezik u područnim školama Selnica i Laz
Katarina Bašić – glazbena kultura u područnim školama Selnica, Laz, Globočec, 4a, 4b
Miodrag Vojvodić – vjeronauk 6.b i područne škole Globočec i Selnica
Božena Žugec – njemački jezik u područnim školama Selnica, Laz, Globočec
Ana Miletić – vjeronauk u PŠ Laz
Martina Borović – engleski jezik PŠ Globočec

PREDMETNA NASTAVA:

Melita Petriš Banovec – hrvatski jezik – razrednik 5.a
Marinko Micak – hrvatski jezik – razrednik 8.a
Anita Klemar– hrvatski jezik- razrednik 6.c
Jasmina Čukelj – hrvatski jezik

Ana Kaić – likovna kultura – razrednik 6.b
Katarina Bašić – glazbena kultura – razrednik 7.b

Ivana Škrlec– engleski jezik – razrednik 6.a
Alemka Mihalić-Hubak – engleski jezik – razrednik 7.a
Martina Borović – engleski jezik – razrednik 8.b

Maja Celenko – matematika – razrednik 5.b
Ivančica Hopek Kramar – matematika/fizika – razrednik 8.c
Stjepan Petrinec – matematika
Biserka Klaužer – fizika/tehnička kultura

Lidija Kovačić Hren – priroda/biologija
Brankica Zbanatski – biologija/kemija – razrednik 7.c

Vesna Jutriša Petrinec – povijest
Stjepan Čebrajec – geografija
Maja Novak – povijest/geografija

Lela Babić – tjelesna i zdravstvena kultura
Sandra Belinić – tjelesna i zdravstvena kultura

Barbara Sipina – vjeronauk

Božena Žugec – njemački jezik
Danijela Kreber – posebna grupa
Andreja Borović – informatika

Razredni odjeli:

5.a – razrednik: Melita Petriš Banovec

5.b – razrednik: Maja Celenko

5.c – razrednik: Lela Babić

6.a – razrednik: Ivana Škrlec

6.b – razrednik: Ana Kaić

6.c – razrednik: Anita Klemar

7.a – razrednik: Alemka Mihalić Hubak

7.b – razrednik: Katarina Bašić

7.c – razrednik: Brankica Zbanatski

8.a – razrednik Marinko Micak

8.b – razrednik Martina Borović

8.c – razrednik Ivančica Hopek Kramar