Nastava

POPIS ZADUŽENJA UČITELJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./19.

Kalendar rada za šk. god. 2018./19.

RAZREDNA NASTAVA:

MATIČNA ŠKOLA:
Barica Topčić – 1.a
Sanja Novak – 1.b
Štefica Horvat -2.a
Irena Kukolja -2.b
Anica Gregurić -3.a
Mira Pehar – 3.b
Sanja Maršić – 4.a
Biserka Ciglenečki – 4.b

Brigitte Mučkalović –  vjeronauk
Ivana Škrlec – engleski jezik

PŠ Selnica

Marina Ozimec  1.i 2. razred
Agneza Grgić 4. razred
Anita Hudek 3. razred

PŠ Globočec

Ljiljana Kranjec 1 i .3./4. razred

PŠ Laz

Sandra Tomorad 1.i 2.  razred
Tatjana Flegar Galoić 3. i 4. razred

Jelena Januš Grbić – engleski jezik u područnim školama Selnica i Laz
Katarina Bašić – glazbena kultura u područnim školama Selnica, Laz, Globočec, 4a, 4b
Miodrag Vojvodić – vjeronauk 7.c i područne škole Globočec i Selnica
Božena Žugec – njemački jezik u područnim školama Selnica, Laz, Globočec
Brigitte Mučkalović – vjeronauk u PŠ Laz

PREDMETNA NASTAVA:

Melita Petriš Banovec – hrvatski jezik – razrednik 6.a
Marinko Micak – hrvatski jezik
Anita Klemar– hrvatski jezik- razrednik 7.c

Martina Grgec – likovna kultura – razrednik 7.b
Katarina Bašić – glazbena kultura – razrednik 8.b

Jelena Januš Grbić– engleski jezik – razrednik 7.a
Alemka Mihalić-Hubak – engleski jezik – razrednik 8.a
Martina Borović – engleski jezik – razrednik 5.b

Maja Celenko – matematika – razrednik 6.b
Ivančica Hopek Kramar – matematika/fizika
Stjepan Petrinec – matematika
Biserka Klaužer – fizika/tehnička kultura – razrednik 5.a

Lidija Kovačić Hren – priroda/biologija
Brankica Zbanatski – biologija/kemija – razrednik 8.c

Vesna Jutriša Petrinec – povijest – razrednik 5.c
Stjepan Čebrajec – geografija
Martin Perković- povijest

Lela Babić – tjelesna i zdravstvena kultura – razrednik 6.c
Sandra Belinić – tjelesna i zdravstvena kultura

Barbara Sipina – vjeronauk

Božena Žugec – njemački jezik
Danijela Kreber – posebna grupa
Andreja Borović – informatika

Razredni odjeli:
5.a – razrednik: Biserka Klaužer

5.b – razrednik: Martina Borović

5.c – razrednik: Vesna Jutriša Petrinec

6.a – razrednik: Melita Petriš Banovec

6.b – razrednik: Maja Celenko

6.c – razrednik: Lela Babić

7.a – razrednik: Jelena Januš Grbić

7.b – razrednik: Martina Grgec

7.c – razrednik: Anita Klemar

8.a – razrednik: Alemka Mihalić Hubak

8.b – razrednik: Katarina Bašić

8.c – razrednik: Brankica Zbanatski