Nastava

Nastava

RAZREDNA NASTAVA

POPIS ZADUŽENJA UČITELJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./17.

Kalendar rada za šk. god. 2016./17.

MATIČNA ŠKOLA

Anica Gregurić -1.a
Mira Pehar – 1.b
Sanja Maršić – 2.a
Biserka Ciglenečki – 2.b
Barica Topčić – 3.a
Sanja Novak – 3.b
Štefica Horvat -4.a
Irena Kukolja -4.b
Ana Tomašević –  vjeronauk

PŠ Selnica

Petra Friščić 2. i 3. razred
Anita Hudek 1. i 4. razred

PŠ Globočec

Anita Bodalec  3./4. razred
Ljiljana Kranjec 1./2. razred

PŠ Laz

Marina Ozimec  4. razred
Sandra Tomorad 2. i 3.  razred
Tatjana Flegar Galoić 1. razred

Jelena Januš Grbić – engleski jezik u područnim školama Selnica i Laz
Katarina Bašić – glazbena kultura u područnim školama Selnica, Laz, Globočec, 4a, 4b
Marijan Presečki – vjeronauk 6a i područne škole Globočec i Selnica
Božena Žugec – njemački jezik u područnim školama Selnica, Laz, Globočec
Ana Miletić – vjeronauk u PŠ Laz
Martina Borović – engleski jezik PŠ Globočec

PREDMETNA NASTAVA

Melita Petriš Banovec – hrvatski jezik – razrednik 8.a
Marinko Micak – hrvatski jezik – razrednik 7.a
Anita Klemar– hrvatski jezik- razrednik 5.c

Ana Kaić – likovna kultura – razrednik 5.b
Katarina Bašić – glazbena kultura – razrednik 6.b

Ivana Škrlec– engleski jezik – razrednik 5.a
Alemka Mihalić-Hubak – engleski jezik – razrednik 6.a
Martina Borović – engleski jezik – razrednik 7.b

Maja Celenko – matematika – razrednik 8.b
Ivančica Hopek Kramar – matematika/fizika – razrednik 7.c
Stjepan Petrinec – matematika
Biserka Klaužer – fizika/tehnička kultura

Lidija Kovačić Hren – priroda/biologija
Brankica Zbanatski – biologija/kemija – razrednik 6.c

Vesna Jutriša Petrinec – povijest
Stjepan Čebrajec – geografija

Lela Babić – tjelesna i zdravstvena kultura

Barbara Sipina – vjeronauk

Božena Žugec – njemački jezik
Danijela Kreber – posebna grupa
Andreja Borović – informatika

Razredni odjeli

5.a – razrednik: Ivana Škrlec

5.b – razrednik: Ana Kaić

5.c – razrednik: Anita Klemar

6.a – razrednik: Alemka Mihalić Hubak

6.b – razrednik: Katarina Bašić

6.c – razrednik: Brankica Zbanatski

7.a – razrednik Marinko Micak

7.b – razrednik Martina Borović

7.c – razrednik Ivančica Hopek Kramar

8.a – razrednik: Melita Petriš Banovec

8.b – razrednik: Maja Celenko