Nastava

POPIS ZADUŽENJA UČITELJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./20.

Kalendar rada za šk. god. 2019./20.

RAZREDNA NASTAVA:

MATIČNA ŠKOLA:
Sanja Maršić – 1.a
Biserka Ciglenečki – 1.b
Barica Topčić – 2.a
Sanja Novak – 2.b
Štefica Horvat -3.a
Irena Kukolja -3.b
Anica Gregurić -4.a
Mira Pehar – 4.b

Ana Miletić –  vjeronauk
Ivana Škrlec – engleski jezik

PŠ Selnica

Marina Ozimec  2.i 3. razred
Agneza Grgić 1. razred
Anita Car 4. razred

PŠ Globočec

Ljiljana Kranjec 1 i .3./4. razred

PŠ Laz

Sandra Tomorad 2.i 3.  razred
Tatjana Flegar Galoić 1. i 4. razred

Tea Car – engleski jezik u područnim školama Selnica i Laz
Katarina Bašić – glazbena kultura u područnim školama Selnica, Laz, Globočec, 4a, 4b
Miodrag Vojvodić – vjeronauk 8.c i 8.a, te PŠ Globočec
Božena Žugec – njemački jezik u područnim školama Selnica, Laz, Globočec
Ana Miletić – vjeronauk u PŠ Laz i PŠ Selnica

PREDMETNA NASTAVA:

Melita Petriš Banovec – hrvatski jezik – razrednica 7.a
Marinko Micak – hrvatski jezik
Anita Klemar– hrvatski jezik- razrednica 8.c

Ana Kaić Lacković – likovna kultura – razrednica 8.b
Katarina Bašić – glazbena kultura – razrednica 5.b

Jelena Januš Grbić– engleski jezik – razrednica 8.a
Alemka Mihalić-Hubak – engleski jezik – razrednica 5.a
Martina Borović – engleski jezik – razrednica 6.b

Maja Celenko – matematika – razrednica 7.b
Ivančica Hopek Kramar – matematika/fizika

Karmen Prugovečki –  fizika 8.r
Stjepan Petrinec – matematika
Maja Koprivnjak – tehnička kultura – razrednca 6.a

Kristina Vuković Mikić – priroda/biologija – razrednica 5.c
Brankica Zbanatski – biologija/kemija

Vesna Jutriša Petrinec – povijest – razrednik 5.c
Stjepan Čebrajec – geografija
Josip Vdović – povijest

Lela Babić – tjelesna i zdravstvena kultura – razrednica 7.c
Sandra Belinić – tjelesna i zdravstvena kultura

Barbara Sipina – vjeronauk

Božena Žugec – njemački jezik
Danijela Kreber – posebna grupa
Andreja Borović – informatika

Razredni odjeli:

5.a – razrednica: Alemka Mihalić Hubak

5.b – razrednica: Katarina Bašić

5.c – razrednica: Kristina Vuković Mikić

6.a – razrednica: Maja Koprivnjak

6.b – razrednica: Martina Borović

6.c – razrednica: Vesna Jutriša Petrinec

7.a – razrednica: Melita Petriš Banovec

7.b – razrednica: Maja Celenko

7.c – razrednica: Lela Babić

8.a – razrednica: Jelena Januš Grbić

8.b – razrednica: Martina Grgec

8.c – razrednica: Anita Klemar