Nastava

POPIS ZADUŽENJA UČITELJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2023./24.

Kalendar rada za šk. god. 2023./24.

RAZREDNA NASTAVA:

MATIČNA ŠKOLA:

Sanja Maršić – 1.a
Biserka Ciglenečki – 1.b
Barica Topčić – 2.a
Sanja Novak – 2.b
Anita Car – 3.a
Irena Kukolja – 3.b
Anica Gregurić – 4.a
Mira Pehar – 4.b

Ana Miletić –  vjeronauk
Ivana Škrlec – engleski jezik
Tamara Januš – informatika

PŠ Selnica

Marina Ozimec  4. razred
Agneza Grgić 1.  i 2. razred
Rajna Borovčak 3. razred

PŠ Globočec

Ljiljana Kranjec 1. i 4.  razred
Jelena Novosel Ožeg 2. i 3.  razred

PŠ Laz

Sandra Tomorad 2. i 3.  razred
Tatjana Flegar Galoić  4. razred
Magdalena Bajs  1. razred

Tea Car – engleski jezik u područnim školama Selnica i Laz
Katarina Bašić – glazbena kultura u područnim školama Selnica, Laz, Globočec, 4a, 4b
Luka Besednik – vjeronauk i 6.b, te PŠ Globočec i PŠ Selnica
Božena Žugec – njemački jezik u područnim školama Selnica, Laz, Globočec
Ana Miletić – vjeronauk u PŠ Laz i PŠ Selnica
Petra Kocman – informatika PŠ Laz, PŠ Selnica, PŠ Globočec

PREDMETNA NASTAVA:

Melita Petriš Banovec – hrvatski jezik – razrednica 7.c
Marinko Micak – hrvatski jezik – razrednik 7.b
Anita Klemar– hrvatski jezik- razrednica 8.c

Ana Kaić Lacković – likovna kultura – razrednica 8.b
Katarina Bašić – glazbena kultura – razrednica 5.b

Jelena Januš Grbić  – engleski jezik – razrednica 8.a
Alemka Mihalić-Hubak – engleski jezik – razrednica 5.a
Martina Borović – engleski jezik – razrednica 6.b

Maja Celenko – matematika
Ivančica Hopek Kramar – matematika/fizika – razrednica 6.c

Karmen Prugovečki –  fizika
Vesna Brlek – matematika – razrednica 7.a
Maja Koprivnjak – tehnička kultura – razrednica 6.a

Lidija Kovačić Hren – priroda/biologija – razrednica 5.c
Brankica Zbanatski – biologija/kemija

Vesna Jutriša Petrinec – povijest
Stjepan Čebrajec – geografija

Lela Babić – tjelesna i zdravstvena kultura
Sandra Belinić – tjelesna i zdravstvena kultura

Barbara Sipina – vjeronauk

Božena Žugec – njemački jezik
Danijela Kreber – posebna grupa
Andreja Borović – informatika

Razredni odjeli:

5.a – razrednica: Alemka Mihalić Hubak

5.b – razrednica: Katarina Bašić

5.c – razrednica: Lidija Kovačić Hren

6.a – razrednica: Maja Koprivnjak

6.b – razrednica: Martina Borović

6.c – razrednica: Ivančica Hopek Kramar

7.a – razrednica: Vesna Brlek

7.b – razrednik: Marinko Micak

7.c – razrednica: Melita Petriš Banovec

8.a – razrednica: Jelena Januš Grbić

8.b – razrednica: Ana Kaić Lacković

8.c – razrednica: Anita Klemar