Povijest škole

Slika1Tragovi o postojanju školstva u Mariji Bistrici postoje i davno prije no u njemu je bilo mnogo prekida, a dokumentacija nije u potpunosti sačuvana. Od podataka koji su nam dostupni spominje se slijedeće:

1590. spominje se učitelj u Mariji Bistrici zbog kojeg Toma Brandešić prodaje vrt
1699. Marija Bistrica ima učitelja i školu, ali se ništa ne zna o njezinom djelovanju
1771. i 1772. bistričkom učitelju isplaćeno je 18 odnosno 19 forinti plaće
1776. bistrički učitelj Stjepan Grakovac iz crkvene blagajne primio je 30 forinti
1776.bistrička škola zove se Sekola trivijalis-niža ili početna škola, a učitelj instruktor

22. siječnja 1852. godine na inicijativu tadašnjeg bistričkog župnika Mirka Tumpića na Župnom dvoru održana je sjednica sa svim interesentima glede utemeljenja pučke škole. Na toj sjednici donesen je zaključak da se u mjestu što prije ima podići pučka škola, a dokument se zove “List utemeljenja narodne pučke učione u Mariji Bistrici”.

Ta prva škola pod nazivom “Školničija” bila je smještena u jednoj drvenoj kućici, u jednoj prostoriji s tri klupe i 25 đaka. Kućica se nalazila na početku Gornjeg sela s desne strane gdje je danas pošta, a bila je stan prvog bistričkog učitelja Lovre Ježeka koji se isticao i kao vrstan glazbenik, pa Kulturno-umjetničko društvo u Mariji Bistrici danas nosi njegovo ime.

“Školničija” je izgorjela u velikom požaru 1860. godine pa općina gradi novu čvršću i sigurniju školu na mjestu današnjeg Doma kulture. Ta je škola postala pretijesna za sve veći broj učenika pa se 1873. razdvaja djevojačka od dječačke škole. Dječaci ostaju u istoj školi, a djevojčice se sele prvo u kuću Petra Hudeka, a zatim u novoizgrađenu kuću Petra Lisca gdje su ih podučavale časne sestre milosrdnice.

1894. na mjestu prve “školničije” izgrađena je nova djevojačka škola za čiju se izgradnju posebno zalagao ondašnji župnik Juraj Žerjavić i barun Denis von Hellenbach. 1909. Juraj Žerjavić je pomogao izgradnju “donje škole”, koja je bila na mjestu današnjeg lijevog krila školske zgrade, a sam je dao izgraditi škole u Lazu i Globočecu. Današnji izgled škola je poprimila dijelom 1962. kada je izgrađen lijevi dugi dio školske zgrade, 1964. kada je završena športska dvorana i 1977. kada je otvoren desni dio škole. 1978. izgrađen je i dječji vrtić koji je djelovao u sklopu škole sve do 1999. od kada djeluje samostalno kao DV “Pušlek”, ali se još uvijek jednim dijelom nalazi u prostorima škole.