Učenici PŠ Globočec sudjelovali u ukrašavanju svoje škole

Dominik Karajić   11 April, 2024  

Naši učenici u PŠ Globočec još jednom se radosno odazvali ukrašavanju svoje škole te posadili mnogo cvijeća i ukrasnog bilja. Posadili su novo proljetno cvijeće uz ulaz škole. Ukrasili su i prozore svoje škole uz kvalitetno vođenje cijelog projekta, naše spremačice Višnje Vuglač. Učenici su vrlo marljivo sadili i sijali i ponosni su na ono što su napravili. Zaista smo presretni smo zbog velikog zajedništva koje vlada u toj školi, a i zbog osmijeha na licima učenika na kraju radova, ..ulaganje u njihovo znanje i učeći ih da se brinu za zeleni okoliš najveći je dobitak ovakvih projekata.