Testiranje za zasnivanje radnog odnosa – voditelj računovodstva

Nikolina Boc   21 September, 2020  

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja kandidata prijavljenih na natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto voditelj računovodstva, objavit će se na web stranici škole najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.
Pravni izvor za pripremu kandidata za pismeno testiranje:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)