TESTIRANJE ZA UČITELJA/ICU KLAVIRA,VIOLONČELA, SOLFEGGIA (ZBORA I TEORIJE GLAZBE), GITARE, HARMONIKE, VIOLINE

Nikolina Boc   9 January, 2020  

Literatura za pripremanje za pisano testiranje:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19).

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/2010, 82/2019)

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije održavanja testiranja na mrežnoj stranici škole