Testiranje učitelj/ica povijesti, fizike i klavira

Nikolina Boc   27 August, 2019  

Pozivaju se osobe koje su se prijavile na natječaj za radno mjesto učitelj/ica fizike, povijesti i klavira te ispunjavaju uvjete iz natječaja sukladno članku 105. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne Novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) na pismeno testiranje koje će se održati 04.09.2019. u 10:00 sati u Osnovnoj školi Marija Bistrica, Zagrebačka 15, Marija Bistrica.

Kandidati koji su zadovoljili uvjete te mogu pristupiti testiranju biti će telefonski obaviješteni.

Literatura za pripremanje za pisano testiranje:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18).

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/2010)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (“Narodne novine” br. 24/2015