Projekt “Naše klupice”

admin   15 November, 2020  

Prošle godine naša škola je sudjelovala u županijskom dječjem proračunu. Na tom natječaju sudjelovale su mnoge škole iz cijele Krapinsko-zagorske županije. Na natječaj je bilo prijavljeno 11 projekata, a novac za realizaciju dobilo je 7 projekata koje su odabrali učenici.

Naše je Vijeće učenika predložilo nekoliko dobrih ideja za projekte, ali ideja o postavljanju klupica ispred ulaza u školu se posebno istaknula. Pokušali smo čekanje autobusa nakon završetka nastave učiniti učenicima putnicima ugodnijim. Učenici su prije postavljanja klupica sjedili na ogradi, na betonu ispod nje, naslanjali bi se na zid škole ili na stupove. Na sjednici Vijeća učenika koja se održala 29. listopada 2019. godine Vijeće učenika se složilo da bi ideja o nabavi klupa bila dobra za naš projekt i sudjelovanje u  natječaju.

Projekt je financiran iz proračuna Krapinsko-zagorske županije za participativni dječji proračun. Za ostvarivanje tog projekta naša škola je dobila zatraženih 7.000,00 kuna. Projekt smo planirali završiti do Dana škole, 29. svibnja 2020. godine. Zbog stanja s pandemijom morali smo privremeno zaustaviti realizaciju projekta. S početkom nove nastavne godine uspjeli smo nabaviti i postaviti dvije čvrste klupice koje se sada redovno koriste, što nam je iznimno drago. Iako je ovaj projekt upravo zavrešen, imamo već ozbiljne planove i ideje za novi. O čemu se točno radi, neka još malo ostane tajna?

Sandrin Kušić, 8.a