Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Nikolina Boc   12 December, 2019  

OŠ Marija Bistrica objavljuje javni poziv za organizaciju višednevne izvaučioničke nastave za učenike osmih razreda koja će se realizirati od 14. do 18. rujna 2020. u odredište Seget Donji.

Odluka o objavi poziva

Obrazac javnog poziva