Poništavanje natječaja – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa – učitelj/ica razredne nastave

Nikolina Boc   14 November, 2019  

Poništava se natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – učitelj/ica razredne nastave (40 sati tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj/ica) KLASA: 112-02/19-01/8, URBOJ: 2113/02-380-20-01-19-1, objavljen dana 07.studenoga 2019.