Odluka o poništenju natječaja

admin   16 October, 2018  

Osnovna škola Marija Bistrica, Zagrebačka 15, Marija Bistrica, poništava postupak jednostavne nabave za predmet nabave: nabava stolnih računala.

Razlog poništenja postupka jednostavne nabave temelji se na članku 298.  Zakona o javnoj nabavi (NN RH br. 120/16) jer nakon pregleda ponuda utvrđeno je da nijedna ponuda ne zadovoljava uvjete natječaja.

Dokument Odluke