Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto učitelj/ica klavira

Nikolina Boc   9 January, 2020  

Poništava se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na puno neodređeno radno vrijeme  za  radno mjesto učitelj/ica klavira KLASA: 112-02/19-01/6, URBROJ: 2113/02-380-20-01-19-1 od 16. prosinca 2019.

Odluka