Obavijest vezana uz potres i oštećenje školske zgrade

Dominik Karajić   29 December, 2020  

Dana, 28. i 29. prosinca 2020. i naša škola je pretrpjela oštećenja u potresu! Oštećenja smo pregledali sva nova vidljiva oštećenja fotografija i  prijavili našem Osnivaču, Krapinsko – zagorskoj županiji. Oštećenja koja su se pojavila na PŠ Laz (vidljiva jača oštećenja) i PŠ Globočec (minimalne pukotine), odnose se na napuknuća na vanjskim i unutarnjim zidovima.

U dogovoru s Osnivačem, Krapinsko-zagorskom županijom, čekamo stručne službe koje će procijeniti stupanj oštećenja.

b  g aaa  20201229_125656 (1)