Obavijest o rezultatu natječaja – učitelj/ica povijesti

Nikolina Boc   21 November, 2019  

Odluka o rezultatu natječaja:

  • učitelj//ica povijesti KLASA: 112-03/19-01/6, URBROJ: 2113/02-380-20-01-19-1 od 22.listopada 2019.

Tekst odluke