Obavijest o prelasku na nastavu na daljinu – model C

Nikolina Boc   16 December, 2020  

Poštovani učenici i roditelji,

temeljem Odluke župana Krapinsko-zagorske županije donesene sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji i mišljenju epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo nastava će se od 21. do 23. prosinca 2020. odvijati premu Modelu C – nastava na daljinu.

Cjelokupna nastava će se održavati prema važećem rasporedu i uputama predmetnih učitelja na platformi Teams.