Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – spremač/ica – PROVEDBA TESTIRANJA

Nikolina Boc   4 October, 2019  

Literatura za pripremanje kandidata za pisano testiranje:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18).

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije održavanja testiranja na mrežnoj stranici škole.