Natječaj – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – učitelj/ica razredne nastave

Nikolina Boc   7 November, 2019  

OŠ Marija Bistrica raspisuje natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa učitelj/ica razredne nastave na puno određeno radno vrijeme.

(40 sati tjednog radnog vremena) 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 6/2019):

Tekst natječaja