Testiranje prema natječaju za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelj/ica solfeggia, zbora i teorije glazbe

Romeo Vincelj   12 January, 2021  

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja kandidata prijavljenih na natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelj/ica solfeggia, zbora i teorije glazbe objavit će se na web stranici škole najmanje 5 dana prije održavanja testiranja:
Pravni izvori za pripremu kandidata za pismeno testiranje:

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20)
  2. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015)
  3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010)
  4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 82/2019)