Vrednovanje i ocjenjivanje nastave na daljinu

Dinko Krstinić   17 April, 2020  

Ministarstvo znanosti i obrazovanja izradilo je Preporuku za vrednovanje i ocjenjivanje nastave na daljinu, jedan dio odnosi se i na roditelje.

Poštovani roditelji,

do sada ste lijepo s nama surađivali, nadamo se da ćete i dalje jer ova situacija će potrajati duže nego što smo očekivali. Nastava na daljinu odvija se u virtualnom okruženju, imamo povjerenja u vas da ćete nam biti podrška  i u području vrednovanja i ocjenjivanja koje nam sada slijedi.

S obzirom na izvanrednu situaciju, roditelji u ovom trenutku više nego ikad trebaju biti uključeni u rad škole, ali i u osiguravanje kruga povjerenja za učenje, a posebno je to izraženo kod učenika u nižim razredima glazbene škole. Svima nam je na prvom mjestu dobrobit samih učenika koje kvalitetnim povratnim informacijama treba poticati na učenje, pritom je ocjenjivanje u drugom planu. S obzirom na to da smo se svi našli u potpuno novoj situaciji i vrsti nastave, važno je da svi – učitelji, učenici i roditelji, imaju razumijevanja jedni za druge.

Učitelji dobro poznaju svoje učenike, njihove potrebe za potporom, ali i roditelje, zato je važno da roditelji pružaju podršku učenicima na primjeren način.

Sad  je cjelokupni proces učenja i poučavanja vidljiviji nego kad se veći dio toga procesa odvijao u školi, ali i zato što dolazi do pomaka u načinu vrednovanja i ocjenjivanja.

 Roditelj treba:

– Osigurati i postaviti djetetu pravila škole u kući i odrediti vrijeme za učenje – moramo biti svjesni da ni djeca ni roditelji ne doživljavaju svoj dom kao školu i smatraju kako se kod kuće radi samo domaća zadaća. To u ovim uvjetima više nije tako i na takav se način roditelji trebaju postaviti i prema djeci.

– Roditeljska je uloga poticati dijete da samostalno odrađuje sve zadatke i ohrabriti ga da se za sve nejasnoće obrati učitelju.

– Odgovornost je roditelja da pomognu djetetu – ali ne i raditi umjesto njega. Razumljivo je nastojanje roditelja da učenici postignu bolje rezultate, a time i ocjene; pomoć roditelja ne smije prijeći u pisanje zadaća umjesto učenika, izradu radova koji učenici trebaju samostalno napraviti ili pritisak na učenike i učitelje vezano uz bolje ocjene.

– Roditelji su ti koji moraju odgajati svoju djecu da ne varaju, ne prepisuju i da cijene rad, kako svoj, tako i tuđi. Roditelji moraju poticati kod djece odgovornost i samostalnost što je jako važno za proces cjeloživotnog učenja i svakodnevnog rješavanja problema.

– Roditelji trebaju surađivati s učiteljima i stručnim suradnicima da bi osigurali opću dobrobit svoje djece, poticali ih na učenje, na istraživanje i dobru organizaciju vremena tijekom nastave na daljinu.

– Tijekom učenja i vrednovanja, roditelj može pratiti način rada učenika i u suradnji s učiteljima i stručnim suradnicima, pomagati mu u osmišljavanju što boljih pristupa učenju i načina učenja, odnosno pomagati mu da uči kako učiti.

 

Zaključno, u ovakvim izvanrednim uvjetima, odluke se donose sukladno preporukama stručnjaka i epidemiološkoj situaciji te stalno uslijed promjena okolnosti možemo očekivati i promjene nekih odluka, ali naglašavamo da one sigurno neće biti donesene na štetu učenika ili njihovih mogućnosti za nastavak obrazovanja.

U tom duhu, molimo vas za strpljenje i suradnju.

 

Ravnateljica, učitelji i stručni suradnici