Testiranje – učitelj/ica solfeggia, teorije glazbe i zbora

Nikolina Boc   19 February, 2020  

Pozivaju se osobe koje su se prijavile na natječaj za radno mjesto:

  • učitelj/ica solfeggia, teorije glazbe i zbora

koji je objavljen 9. siječnja 2020. te ispunjavaju uvjete iz natječaja sukladno članku 105. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne Novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) te članka 24. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 619) na pismeno testiranje koje će se održati 24. veljače 2020. (ponedjeljak) u 13:00 sati u Osnovnoj školi Marija Bistrica, Zagrebačka 15, Marija Bistrica.

Literatura:

Zakon o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 112/2010, 82/2019)