Daily Archives: 20 January, 2021

rob

Mali robotičari

admin   20 January, 2021  

Od ove školske godine u našoj školi uvedena je izvannastavna aktivnost Mali robotičari koju pohađa 37 učenika škole.

Učenici ulaze u svijet programiranja na vrlo zabavan, kreativan i učinkovit način. Nastava Malih robotičara je isključivo praktičan rad učenika, učenje, snalaženje u timskom radu i učenje vještina za buduće zapošljavanje.

Učenici su pokazali veliki interes, motivirani su za rad i željni učenja i upoznavanja svijeta robotike i programiranja.