Daily Archives: 4 January, 2019

skola1

Pozivi na dostavu ponuda

admin   4 January, 2019  

OŠ Marija Bistrica objavljuje sljedeće dokumente:
– Odluke o nabavi kruha i krušnih proizvoda, prehrambenih namirnica, mesa i mesnih prerađevina, mlijeka i mliječnih proizvoda
– Pozive, troškovnike i ponudbene listove za navedene proizvode
Dokumente možete preuzeti klikom na linkove…