Monthly Archives: January 2018

skola1

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.

admin   31 January, 2018  

OŠ Marija Bistrica objavljuje Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu možete preuzeti na pripadajućem linku.

Kliknite na link za preuzimanje dokumenata…

skola1

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

admin   16 January, 2018  

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine”, broj 12011,6.) i članka 50. Statuta Osnovne Škole Marija Bistrica, na 5. sjednici Školskog odbora održane dana 2l. prosinca donešen je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga.
Dokument pravilnika možete preuzeti ovdje.

skola1

Poziv na dostavu ponuda

admin   3 January, 2018  

OŠ Marija Bistrica objavljuje poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave: kruh i ostali pekarski proizvodi.

Priloženi dokumenti:

1. Poziv za dostavu ponuda
2. Prilog 1 – ponudbeni list
3. Prilog 2 – troškovnik