Monthly Archives: January 2018

skola1

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.

admin   31 January, 2018  

OŠ Marija Bistrica objavljuje Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu možete preuzeti na pripadajućem linku.

Kliknite na link za preuzimanje dokumenata…

skola1

Natječaj za radno mjesto

admin   18 January, 2018  

OŠ Marija Bistrica raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa:

1. Učitelj/ica likovne kulture na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) (40 sati tjedno) 1 izvršitelj/ica

Pismene prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu Osnovna škola Marija Bistrica, Zagrebačka 15, 49 246 Marija Bistrica s naznakom „Za natječaj“.

skola1

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

admin   16 January, 2018  

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine”, broj 12011,6.) i članka 50. Statuta Osnovne Škole Marija Bistrica, na 5. sjednici Školskog odbora održane dana 2l. prosinca donešen je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga.
Dokument pravilnika možete preuzeti ovdje.

skola1

Natječaj za radno mjesto

admin   16 January, 2018  

OŠ Marija Bistrica raspisuje natječaj za radno mjesto:

1.Učitelj/ica engleskog jezika na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) (40 sati tjedno) 1 izvršitelj/ica
Pismene prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu Osnovna škola Marija Bistrica, Zagrebačka 15, 49 246 Marija Bistrica s naznakom „Za natječaj“.

skola1

Poziv na dostavu ponuda

admin   3 January, 2018  

OŠ Marija Bistrica objavljuje poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave: kruh i ostali pekarski proizvodi.

Priloženi dokumenti:

1. Poziv za dostavu ponuda
2. Prilog 1 – ponudbeni list
3. Prilog 2 – troškovnik

skola1

Natječaj za radno mjesto

admin   3 January, 2018  

Oš Marija Bistrica objavljuje natječaj za radno mjesto:

1.Učitelji/ica povijesti/zemljopisa na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)
(7 sati tjedno) 1 izvršitelj/ica

Pismene prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu Osnovna škola Marija Bistrica, Zagrebačka 15, 49 246 Marija Bistrica s naznakom „Za natječaj“.